Hari/Tanggal : Kamis, 23 Desember 2021 Jam 16:30 WITA

Profil Jurusita Pengganti

Nama : Abdul Razak

NIP : 196907151991031003

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Jurusita Pengganti PTUN Makassar

Nama : Basri

NIP : 196701291993031002

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Jurusita Pengganti PTUN Makassar

Nama : Abdul Rasyid

NIP : 196903151993031001

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Jurusita Pengganti PTUN Makassar

Nama : Muhammad Fairuz Firmanullah

NIP : 196906161992031001

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Jurusita Pengganti PTUN Makassar

Disunting Oleh :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Berita Terkait